|
1900 636 126 / 024 3858 1616 /02438581133
logo_mobile

Ước tính cước phí

Dịch vụ chuyển phátTên dịch vụ Giá cước Thời gian
Hỏa tốc, hẹn giờ
Chuyển phát nhanh
Chuyển phát hàng
Chuyển phát đường bộ

Khối lượng ước tính

Dưới 500gr
icon 500gr - 1000gr
icon 1000gr - 2000gr
icon 2000gr - 4000gr
icon Trên 4000gr

Dịch vụ/ Quãng đường

0
250
1000000
VND